Condities

De Nederlandse Expeditie voorwaarden gedeponeerd door de FENEX ter griffie van de Arrondissementsrechtsbank te Rotterdam, zijn van toepassing op de werkzaamheden, die wij voor U verrichten.
Via onderstaande link kunt u een exemplaar van deze voorwaarden downloaden. Om deze te kunnen bekijken heeft u Acrobat Reader nodig.

Link naar de NL Fenex voorwaarden.